NABÍZÍME

ZEMNÍ PRÁCE

Provádíme
zemní práce jak pomocí strojní techniky tak i ruční výkopy. Zaměřujeme se na
výkopy rýh pro inženýrské sítě, konstrukční vrstvy a terénní úpravy.

Nabízíme dovoz materiálu a odvoz odpadu.

KANALIZACE

 

Provádíme pokládku kanalizačních řadů a přípojek včetně administrativních prací tlakových a kamerových zkoušek, jejichž výsledky obdržíte při předání díla.

 

 

 

 

 

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

Provádíme pokládku zámkové dlažby včetně montáže obrubníků.

 

Zajistíme přípravné práce a zhotovení konstrukčních vrstev.